miércoles, 12 de noviembre de 2014

EL COMITÉ D’EMPRESA DE RTVV DENUNCIA LA IL·LEGALITAT DE LA TELEVISIÓ QUE IMPULSA ALFONSO RUS

El Comité d’Empresa s’oposarà amb tots els seus mitjans a la creació d’una televisió d’àmbit provincial destinada a substituir RTVV per considerar que la seua creació i funcionament pot incórrer en diversos supòsits d’il.legalitat.

El president de la Diputació, Alfonso Rus, impulsor del projecte, és alhora diputat autonòmic a les Corts i va votar el tancament de RTVV el passat mes de novembre. Rus ha tingut una col.laboració necessària en el tancament d’una empresa per a participar directament, amb un decret de la presidència de la corporació provincial, en l’obertura d’una nova televisió que té el mateix àmbit de cobertura, el mateix objecte social i que és competència directa de la que ell ha tancat. Atés que Rus ha manifestat en diverses ocasions que no eixia en RTVV, podem pensar que es tracta d’una actuació enmarcada en la lluita entre dos sectors del PP en precampanya electoral i no orientada a oferir un servei públic als ciutadans.

L’òrgan de representació dels treballadors també adverteix que la nova televisió utilitzarà el servei de multiplexat de senyal, la xarxa de repetidors i personal de Radiotelevisió Valenciana. A este comité no li consta que existisca cap tipus de contracte entre RTVV i la nova televisió per a la utilització d’estos serveis i del seu personal adscrit ni tampoc que s’haja cobrat la contraprestació econòmica de 800.000 € que Las Provincias TV manté amb esta empresa. Per tot això, advertim al Consell liquidador de RTVV que té l’obligació legal de vetlar pels interessos d’esta empresa, del seu patrimoni, instal.lacions i personal durant el procés de liquidació.

Igualment, el Comité d’Empresa creu que qualsevol acció del Consell o dels liquidadors destinada a facilitar la cobertura tècnica televisiva amb mitjans públics incorre en una vulneració de la llei 4/2013 de supresssió dels serveis de radiodifusió i televisió d’àmbit autonòmic de titul.laritat de la Generalitat i dissolució i liquidació de RTVV. Entenem que Alfonso Rus i el PP estan intentant vulnerar la mateixa llei que aprovaren en les Corts Valencianes. A més, donat que el projecte televisiu que impulsa Rus té cobertura autonòmica, la corporació provincial s’estaria extralimitant de les seues competències territorials, que es limiten a València.

De la mateixa manera, el decret provincial, que no ha passat pel Ple de la Diputació, esquiva la legislació europea en matèria de contractació en ser adscrit a la categoria de cultura i esports i no a la de telecomunicacions, el que obligaria a que es publicara en el Diari Oficial de la Unió Europea i retardaria el seu naixement. 


El Comité d’Empresa reitera que el servei públic que RTVV oferia als ciutadans és essencial per a contribuir a la informació dels ciutadans i al foment de la llengua i la cultura pròpia i la decisió del PP de crear una nova televisió així ho posa de manifest. Este comité calcula que el cost del tancament de RTVV pot superar ja els 200 milions d’euros, als que cal afegir el cost de l’obertura d’una nova televisió. Amb este pressupost, RTVV podria haver continuar funcionant durant molts anys

No hay comentarios:

Publicar un comentario