viernes, 30 de agosto de 2013

Fin de los despidos: la nulidad del ERE cada vez más cerca

Con las siete últimas salidas de hoy, la empresa pone fin por el momento a los despidos por el ERE brutal que ha dejado en la calle a casi 1.000 trabajadores. La cifra exacta es imposible de determinar pues desde el primer momento la dirección no nos ha puesto las cosas fáciles y no nos ha facilitado los listados, circunstancia que se aprovechará en el momento del juicioparea demostrar la indefensión en la que se encuentran los compañeros que ya han salido de cara a presentar sus demandas individuales.

Se cierra así una etapa del ERE, una etapa dura en la que hemos tenido que ver cómo a profesionales que llevaban en la casa casi 24 años les ha sido robado su puesto de trabajo en base a un informe plagado de irregularidades y hecho al dictado de las sucesivas directivos que han pasado por aquí hundiendo cada vez más un proyecto del que deberíamos sentirnos orgullosos.

A fecha de hoy y según nuestros cálculos, hechos a pesar de la poca información facilitada por la empresa, han abandonado la misma alrededor de 950 trabajadores, entre afectados por el ERE y adscripciones voluntarias. El número total de trabajadores que permanece en RTVV es de 680, incluyendo los 185 técnicos rescatados a última hora y los 7 salvados por razones sociales. Por cierto y en referencia a estos últimos, convendría que la Empresa revisara uno a uno estos casos, pues parece que entre ellos se ha colado alguno que no solo no cumple estos motivos sociales sino todo lo contrario....

La siguiente etapa tiene que ser el juicio por las demandas interpuestas por los cuatro sindicatos con mayoría en el Comité, un juicio para el que todavía no hay fecha pero que esperamos se produzca cuanto antes, quizás el mes que viene o en Octubre. Allí demostraremos que este ERE y sobre todo la forma en la que se ha llevado a cabo solo obedece al interés del partido en el gobierno por eliminar las voces discordantes, para tapar su mala gestión y para colocar a gente afín, sin tener en cuenta el haber aprobado una oposición, la experiencia o las circunstancias personales de cada uno.

Hasta ese momento seguiremos trabajando recopilando información y cargándonos aún más de razón. Este fin de etapa debe servirnos para tomar impulso y conseguir entre todos nuestro objetivo: LA NULIDAD DEL ERE.

La lucha continúa.

martes, 27 de agosto de 2013

L'empresa deixa fora de l'ERO a 185 personesCom no podia ser d'altra manera, la Direcció General de Treball s'ha declarat incompetent, per prorrogar l'ERO fins al 31 de desembre. És el que sol passar quan vas a una xurreria a comprar xoriço, et solen dir que no tenen.

La direcció de l'empresa ens ha comunicat al Comitè d'Empresa ia les persones afectades, que deixa fora de l'EROa 185 treballadors i treballadores de l'àrea tècnica, per evitar anar a negre el proper 1 de setembre.

Una vegada més han demostrat el poc respecte i la manca de sensibilitat, que tenen les persones que dirigeixen la nostra empresa, al realitzar aquest anunci, quan entre hui, demà i el divendres eixiran de l'empresa 92 persones.

Aquesta decisió confirma que l'ERO, ha estat mal plantejat des del primer moment i feia inviable la continuïtat de l'empresa.

Des de CGT indicar que encara que ens satisfà que s'haja reduït el nombre d'acomiadaments, l'actuació correcta dels gestors de l'empresa era replantejar-se el procés 
sencer.

Estem com al principi i esperem que els tribunals anul.len tot el procés.

Ni oblidem, ni perdonem. Seguim en la lluita.

miércoles, 21 de agosto de 2013

Ni olvidamos, ni perdonamos!

Hoy se cumple un año de la noche de la ignominia. Una noche en la que el Consejo de Administración de RTVV, con la mayoría de un puñado de delincuentes del Partido Popular, aprobó el despido de casi 1300 trabajadores. Tantos, como la millonaria deuda generada por unos nefastos directivos que actuaban servilmente al dictado de la Generalitat.

Los trabajadores no somos los culpables! NI OLVIDAMOS, NI PERDONAMOS!


lunes, 19 de agosto de 2013

El Comitè d'Empresa protesta i denuncia els nous horaris d'Informatius

El Comité d'Empresa de RTVV, en reunió de la seua Permanent celebrada hui amb l' assistencia de totes les Seccions Sindicals, ha adoptat per unanimitat I'acord seguent: 

"El Comité d'Empresa de RTVV SA, tot i reconeguent el dret de la Direcció a establir els horaris dels treballadors sempre que es respecte el Conveni Col.lectin vigent, ha d'oposar-se a la comunicació en tal sentit feta per l'Empresa a les Seccions Sindicals el dia 14 d' agost passat. 

En primer Iloc, perque es vulnera de manera flagrant l'acord signat el passat 3 de juliol entre l'empresa i els representants dels treballadors per a prolongar la ultraactivitat del VIII Conveni CoHectiu de RTVV. De manera textual, l'acord mencionat estableix "prorrogar la ultraactivitat del Conveni Col-lectin vigent, en els mateixos termes de submissio al règim legal que actualment s'aplica, i sense perjui de les modificacions de jornada i horaris que I'Empresa, en el marc d' esta ultraactivitat i en aplicació del conveni, desitja implantar. Per a la qual cosa la setmana que ve obrirà un període de consultes a este efecte". Este període de consultes no s'ha realitzat i l'excusa donada en el correu electrònic remes per l'Empresa a les Seccions Sindicals no justifica l’omissió de convocar el període de consultes inclos en l'acord, donat que ha tingut un mes i mig i la plena disposició dels representants sindicals per a fer-ho.

Entrant en el fons de l'assumpte, es planteja una primera contradicció. Els nous horaris publicats per als treballadors d'informatius i esports del CPP de Burjassot ho han sigut per la subdirecci6 d'Informatius i Esports de RTVV SA que actualment tambe engloba els treballadors de Radio 9, quan no ens consta que la modificació horaria els afecte. D'altra banda, en la nota remesa per l’Ernpresa es fonamenta el canvi en l'article 28.1 del C.C., quan la major part dels horaris que es van a modificar estan inclosos realment en l'apartat 2 de l'esmentat article, ja que es tracta d'horaris a torns en la seua modalitat fixa. Esta modificació, per tant, hauria d'haver-se realitzat en el marc de l’article 25.3 del C.C. 

No es fa cap referencia als acords entre treballadors i Empresa en el marc de la conciliació de la vida personal i familiar i laboral, arreplegat en el C.C. en els seus articles 25. 6 i 27.1 f), per la qual cosa interpretem que continuen en vigor en els seus mateixos termes. 

S'indica com a data d'inici l'1 de setembre que es diumenge, entenem que al ser horaris setmanals es tractarà en tot cas del dia 2 de setembre. 

Ref. 2E: La jornada no complix els requisits de la jornada continuada. El dilluns, dimarts i dimecres supera les 9 hores, màxim de jornada ordinaria d’acord amb l'art. 34 punt 3. del E.T. i l’art. 25.4 del conveni col.lectiu. 

Ref. 3E: La jornada no compleix els requisits de la jomada continuada. El dimarts, dimecres i dijous, supera les 9 hores, màxim de jornada ordinaria d’acord amb l'art. 34 punt 3. del E.T. i art. 25.4 del conveni col.lectiu. 

Ref. 4E: El dilluns, dimarts i dimecres supera les 9 hores, màxim de jomada ordinaria d’acord amb l'art. 34.3. del E.T. i art. 25.4 del conveni col-lectiu. 

Ref. 5E: Totes les jornades superen les 9 hores, màxim de jomada ordinaria de l'art. 34.3. del E.T. i art. 25.4 del conveni col.lectiu. 

Ref.7FS: Supera les hores indicades en l’art. 29 del Conveni Col.lectiu. 

Ref. 8FS: Supera les hores indicades en l’art. 29 del Conveni Col.lectiu. 

Indicar que els principis generals del conveni a l'hora de marcar els horaris estan sent vulnerats. El conveni estableix l'art. 25. 4 b que "la distribució horaria es concentrarà en 5 dies de treball i dos de descans consecutiu que preferentment seran el dissabte i el diumenge". Amb estos nous horaris, la Subdirecció d'Informatius i Esports tan sols manté en la franja nocturna horaris que respecten l'article mencionat. 

En relació amb l'art 29 del C.C. indicar que els horaris proposats, marquen una jornada de 9 hores el dilluns o el divendres. Ja que este personal es el que majoritariament s'utilitza quan hi ha festiu intersetmanal, amb trobem amb la paradoxa que realitzarien en festiu una jomada de 9 hores, en lloc de 7,30 hores. Entenem que es de justicia que es compense esta irregularitat, preferiblement en temps de treball. 

A més, el horaris penjats per l'Empresa en la Redacció del CPP de Burjassot, única comunicació concreta a l' abast dels treballadors afectats, no venen firmats i segellats per l'Empresa com es preceptiu. 

Finalment, hi ha treballadors i treballadores als quals se'ls indiquen dos possibles horaris diferents. Es tracta dels adscrits ales referencies 2E i 3E; 4E i 5E; 7FS i 8 FS., per la qual cosa es vulnera el dret del treballadors a coneixer el seu horari efectiu amb almenys amb 15 dies d'antelació. 

Per tot aixo, reclamem a l'Empresa que anul.le els horaris comunicats, que corregisca els incompliments assenyalats i que òbriga la preceptiva negociació amb els representants dels treballadors si persisteix en la seua intenció de portar endavant una modificació d'horaris".

jueves, 1 de agosto de 2013

COMUNICAT DEL COMITÉ D'EMPRESA

LA DECISIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ DEMOSTRA QUE ELS COMIATS PLANTEJATS EN L’ERO DE RTVV NO PERMETIEN GARANTIR LA PRODUCCIÓ DE RTVV

LA GENERALITAT I LA DIRECCIÓ DE RTVV HAN DE FER MARXA ARRERE EN L’ERO I PRESENTAR UN PROJECTE VIABLE DE RADIOTELEVISIÓ PÚBLICA

La decisió del Consell d’Administració de no acomiadar a l’agost 186 treballadors del departament tècnic i 7 per motius socials, als quals  s’havia comunicat que estaven afectats en l’ERO, demostra que l’aplicació dels comiats plantejats per la direcció no permetia garantir l’emissió de la televisió i la ràdio públiques.

El Consell d’Administració ha fet una nova escapada cap avant per no reconèixer el fracàs d’un ERO injust que ha tirat arbitràriament centenars de treballadors al carrer i que fa inviable RTVV.

La decisió de l’Empresa aprofundeix en la injustícia d’este procediment ja que crea un greuge comparatiu entre els treballadors que es poden veure ara fora de l’ERO i els prop de 800 que estan ja al carrer, alguns des de desembre de l’any passat, ja que l’ordre de les eixides va ser una decisió totalment arbitrària que l’empresa mai ha pogut justificar.

El Comité d’Empresa de RTVV exigeix a la direcció i a la Generalitat que facen marxa enrere en tot este procés, tornen al punt de partida, recuperant tots els treballadors acomiadats, i facen un projecte viable de ràdio i televisió pública per als valencians.


                                               Burjassot, 1 d’agost de 2013