martes, 26 de julio de 2016

Asamblea de afiliad@s. Jueves 28 de Julio. 18:30 horas

El próximo jueves 28 de Julio a las 18:30 se convoca Asamblea en la sede de CGT,  Avenida del Cid, 154 con el siguiente orden del día:

1. Situación actual tras la aprobación de la Ley.
2. Perspectivas legales y fiscales ante la puesta en marcha de una radio y televisión provisionales.
3. Ruegos y preguntas

Esta Asamblea es únicamente para AFILIAD@S Rogamos puntualidad.

jueves, 14 de julio de 2016

NO TOTS ELS 14 DE MES, MEREIXEN SER RECORDATS


Hui 14 de juliol es s'ha consumat la ignomínia contra les persones treballaven en RTVV, crec que per primera vegada al nostre país, s'ha condemnat a algú a fer oposicions dues vegades per la mateixa plaça, sense que un jutjat haja declarat nul el procés, és més en diverses ocasions les convocatòries i els processos han estat validats per algun jutge.

No sé què passa en aquesta terra, serà l'aigua, no em refereix al "aigua de valència" que està de puta mare, sinó a la que surt per les canonades del Palau de la Generalitat, que a uns els dóna per fotre al personal per "forrarse" ia altres per fotre res més (almenys per ara que sapiguem). Caldrà revisar les canonades per si estan deixant anar una mica de plom.

El moniato i els seus sequaços ens van tancar l'empresa i no ens van recol·locar excloent al costat del personal fix de l'Agència Valenciana de Turisme i per ara els ha eixit de bades
Els seus substituts ens obliguen a tornar a demostrar la nostra vàlua i a pagar per treballar o a treballar pel morro durant una llarga temporada. En què estaríem pensant el dia que ens alegrarem per haver aprovat les oposicions en RTVV.

Dir també que molt ,,,,,,,, molt a fons crec que tots ens alegrem una mica, que tornem els mitjans de comunicació en valencià, esperem que no caiguem en els errors del passat, paraules prohibides, percentatge de valencià , pel·lícules pornogràfiques doblades al valencià per aconseguir la quota de valencià, manipulació, contraprogramació pujar l'audiència, contractació caríssima hi ha dit, tómboles ... ..etc., que molts (gairebé els mateixos que seguim protestant a la porta de la generalitat tots els divendres), ens vam fartar de denunciar i ningú ens va fer el mínim cas.

Bé al següent pas, esperem que l'Audiència Nacional pose les coses al seu lloc. En referència a això, dir-los als magnífics periodistes del Llevant que no manipulen, la demanda de la CGT no és per incompliment de l'ERO, si no contra l'ERO. Nosaltres hauríem volgut que ho incomplisse tot i no haguessen tirat a la gent al carrer, sobretot a aquells i aquelles que no van tenir a veure amb les paraules prohibides, percentatges mínims de valencià etc, etc, etc.

Companys i companyes de batalla, en batalla fins a la victòria final.

Vte.Melo

domingo, 10 de julio de 2016

ELS NOSTRES PRIVILEGISJa fa bastants anys, quan acabàvem les negociacions dels convenis col·lectius o els períodes de consultes d'un ERO, si no era molt tard, ens asseiem al voltant d'unes cerveses, i recapitulant sobre els variats arguments empresarials, fèiem broma amb la possibilitat de fins i tot ens tocaria pagar per treballar.

Malauradament aquesta possibilitat ja és una realitat. Una realitat per als "privilegiats i privilegiades", extreballadors i extreballadores de RTVV.

L'art. 7 i) de la LIRPF qualifica com rendes exemptes:

"E) Les indemnitzacions per acomiadament o cessament del treballador, en la quantia establerta amb caràcter obligatori en l'Estatut dels Treballadors, en la seva normativa de desenvolupament o, si escau, en la normativa reguladora de l'execució de sentències, sense que pugua considerar com a tal l'establerta en virtut de conveni, pacte o contracte. "

Però l'art. 1.1 del Reglament de l'IRPF estableix:
"El gaudi de l'exempció prevista en l'art. 7.i) de la Llei Llei 35/2006. De 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de les Persones físiques i de modificació parcial de les lleis dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, queda condicionat a la real efectiva desvinculació del treballador amb l'empresa . Es presumeix, llevat prova en contra, que no es dóna aquesta desvinculació quan en els tres anys següents a l'acomiadament o cessament del treballador,  torne a prestar serveis a la mateixa empresa o a una altra empresa vinculada a aquella ... .. ".

Val a dir que la doctrina de la Direcció General de Tributs no diferencia, ni especifica el tipus o naturalesa jurídica que ha d'adoptar la nova relació contractual entre empresa i treballador, podent tenir aquesta caràcter laboral o mercantil.

Que vol dir això, si durant tres anys des de l'acomiadament tornem a treballar o li facturem, individual o col·lectivament a RTVV o la seva nova marca, haurem de tributar per la indemnització. I per què, per què Hisenda considera que no hi ha desvinculació efectiva amb l'empresa. Si bé admet prova en contra, però si en via administrativa resol negativament sobre la nostra prova ens obliga al pagament de la liquidació complementària.

Quina és la quantia de la liquidació complementària ?.

Haurem de declarar la indemnització que no es va computar en el seu dia mitjançant una declaració complementària, a presentar en el termini que hi haja entre la data en què torna a prestar serveis i la finalització del termini reglamentari de declaració corresponent, al període en què es produeixi aquesta circumstància. És a dir juny de l'any següent.

Lògicament la quantia depèn de cadascú, però no podríem anar desencaminats de parlar d'un 30% de mitjana.

Què vol dir això ?, si ens ofereixen un contracte laboral (sempre que estiguéssim parlant del mateix salari que teníem) i tenint en compte que la mitjana de les indemnitzacions van ser 2 anys de salari, fins als 7 mesos i mig pagarem per treballar, a partir d'aquí haurem treballador gratis aquests 7 mesos i mig. Si facturem a RTVV, compte amb la quantia, perquè potser no interessa. A això lògicament haurem d'afegir que tributarem pel rebut. Pel que caldrà sumar el percentatge pel que ho fem.


Això només són part dels privilegis de què gaudim gràcies a l'obstinació a no negociar del govern de la Generalitat, gràcies Ximo, gràcies Mònica i sobretot gràcies Vidal, tu no tributaràs per l'estranya indemnització que percibistes.

Vte. Melo.