jueves, 2 de febrero de 2012

Comunicat sobre els Plans de Pensions

La Comissió de Control dels Plans de Pensions de RTVV, TVV i RAV

INFORMEN

Les tres comissions de control volem informar del últims fets ocorreguts en relació a les aportacions de l’empresa:

a/ L’empresa no va fer les aportacions que li corresponien durant el mesos d’agost, setembre i octubre. L’única explicació que varen donar és l’actual crisi de liquiditat del mercat financer. Esta situació va quedar regularitzada al novembre passat.

b/ Les aportacions corresponents al mes de novembre i desembre es van fer de forma correcta i dins dels terminis.

c/ Interrogada l’empresa per les aportacions per a enguany i la aplicació del decret de retallades aprovat pel Govern central a final de l’any passat (RD 20/2011 de 30 de desembre de 2011), ens va contestar que encara no sabien si era d’aplicació o no. Davant eixa postura, li demanàrem a l’empresa que fera les aportacions corresponents al mes de gener i si després cal, per l’aplicació del RD, la gestora tornarà els diners ingressats, però que, mentrestant, els interessos d’eixos diners foren imputats als partícips.

d/ També volem informar que per les característiques dels Plans de Pensions, són de sistema “EMPLEO”, no podem emportar-nos els drets consolidats de cadascú. Tan sols podríem fer un trasllat dels drets consolidats si perdérem la relació laboral amb la promotora o empresa. Per tant, mentre se siga treballador de qualsevol empresa del Grup RTVV no es pot fer un trasllat dels drets consolidats.

e/ Respecte a les aportacions dels partícips, l’empresa s’ha compromés a seguir fent les corresponents retencions de la nòmina amb l’import que diga el partícip. Cal recordar que qualsevol partícip pot canviar la seua aportació en el moment que estime oportú. Ho ha de comunicar expressament. En cas de no dir res, les aportacions individuals que faça cada partícip se seguiran descomptant de les nòmines cada mes (l’imprés el trobareu a Intranou-Informació Personal-Impresos-Pla de Pensions).

Per a més informació no dubteu a dirigir-vos a qualsevol membre de les Comissions de Control del vostre Pla de Pensions.

No hay comentarios:

Publicar un comentario